Liza Kwan

Website:

http://diy.imbeauty.com.hk/about/

Profile:

現職香薰治療師及護膚品配方師,貪靚女生一名,平日最鍾意幫自己扮靚,同埋煮靚靚嘢食,仲鍾意幫埋朋友扮靚、幫屋企扮靚、整靚靚啲Blog,總之乜都要靚。從事護膚品品牌策劃及美容產品代理多年,已經服務過百個品牌,亦係業餘舞台化妝師,立志將美麗變成終身事業。

Posts by Liza Kwan: